Göbeklitepe

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Türkiye. Dünya'nın keşedilmiş en eski tapınağı - Gobeklitepe, Sanlıurfa, Turkey, World's oldest temple

Read more…
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of NewsPageDesigner to add comments!

Join NewsPageDesigner